ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Διαδραστικό workshop «ΕΣΤΙΑ.ΖΩ»

Διαδραστικό workshop «ΕΣΤΙΑ.ΖΩ»

Δίωρο διαδραστικό workshop με θέμα την
Ανάπτυξη πλάνου εύρεσης στέγης και τη
συνεργασία για την αποτύπωση του κα-
λύτερου τρόπου κάλυψης αναγκών διαβί-
ωσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής επανέ-
νταξης των ωφελούμενων Αστέγων του
Δήμου Χαλκιδέων, διοργάνωσε στη Χαλ-
κίδα η ομάδα έργου της πράξης «Ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο Δράσεων «ΕΣΤΙΑ.ΖΩ» Δή-
μου Χαλκιδέων» την περ. Παρασκευή.

Κύριος εισηγητής ήταν ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Φυ-
σικού Αντικειμένου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Στέγα-
σης, Κάλυψης Ειδών πρώτης & Χρηματοοικονομικής
Διαχείρισης του σχεδίου, κ. Παναγιώτης Καράβας.
Σκοπός του workshop, ήταν η ανταλλαγή απόψε-
ων, η αποτύπωση και η καταγραφή προτάσεων του
βέλτιστου τρόπου εύρεσης στέγης και κάλυψης ανα-
γκών διαβίωσης, των ωφελούμενων Αστέγων του
Δήμου Χαλκιδέων, που θα ενταχθούν στο σχέδιο.
Στο workshop παρέστησαν εκπρόσωποι των Κοινω-
νικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, ο Πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας και στε-
λέχη γνωστών αλυσίδων ειδών διατροφής (Σούπερ
Μάρκετς) της περιοχής, ενώ τη συνάντηση κάλυψε
τηλεοπτικά το Star κεντρικής Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν, κα-
ταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν ως υλοποιήσιμες,
προτάσεις σχετικά με το Πλάνο της Διοικητικής Δι-
αδικασίας αλλά και τον ορθότερο τρόπο διαχείρισης
Θεμάτων Στέγασης & καθημερινής Διαβίωσης. Κρι-
τήριο, η σταδιακή και ομαλή κοινωνική επανένταξη
των ωφελούμενων, στο πλαίσιο των Κανόνων, Αρχών
& Στόχων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανέ-
νταξη», σύμφωνα με το Εγκεκριμένο «Ολοκληρωμέ-
νο Σχέδιο Δράσεων “ΕΣΤΙΑ.ΖΩ” Δήμου Χαλκιδέων»
και τις προβλεπόμενες δωδεκάμηνες Δράσεις με τον
αντίστοιχο Προϋπολογισμό τους.
Η πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσε-
ων «ΕΣΤΙΑ.ΖΩ» Δήμου Χαλκιδέων» υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επα-
νένταξη» και Χρηματοδοτείται από τους πόρους
της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ