Εκπαιδευτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Επιμελητήριο Ευβοίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενδιαφέρεται να αναπτύξει ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα μάθησης σε χρόνους που να σας εξυπηρετούν – τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης – για τους επαγγελματίες της Εύβοιας, προγράμματα που θα κατοχυρώνονται με επαγγελματική πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στόχος είναι τα μαθήματα να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους σας, αφού εσείς αποτελείτε το βασικότερο και πιο ουσιαστικό πυλώνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.