ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Επίτροπος Corina Cretu στον Μπακογιάννη

Η Επίτροπος Corina Cretu στον Μπακογιάννη

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Φθιώτιδα βρέθηκε η Επίτροπος της Ε.Ε, αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Cretu το Σάββατο. Την κ. Cretu υποδέχθηκε στο γραφείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης, κ. Μπακογιάννης, συνοδευόμενος από τους Αντιπεριφερειάρχες, κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, κ. Γιάννη Περλεπέ και κ. Ηλία Σανίδα.

Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσω-
πεία και αυτή της Περιφέ-
ρειας κατευθύνθηκαν στο
Ενιαίο Σχολικό Συγκρότημα
Λαμίας, προκειμένου η Επί-
τροπος να ξεναγηθεί σε ένα
έργο που χρηματοδοτήθηκε
από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλά-
δας. Το εν λόγω έργο, τελι-
κού κόστους 5,2 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, στεγάζει το 5ο
και 6ο Λύκειο Λαμίας σε μία
έκταση 9 στρεμμάτων, αξιο-
ποιώντας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τους ευρωπα-
ϊκούς πόρους. Ακολούθως,
κατευθύνθηκαν προς τον
χώρο των Θερμοπυλών και
το Κέντρο Ιστορικής Ενη-
μέρωσης, το οποίο επίσης
χρηματοδοτήθηκε από το
ΠΕΠ με το συνολικό ποσό
των 2.250.000 ευρώ και συ-
γκεντρώνει πλήθος επισκε-
πτών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Ο Κ. Μπακογιάννης αφού
επανέλαβε τις μεγάλες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει
αλλά και τις μεγάλες ανα-
πτυξιακές δυνατότητες που
έχει η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, έδωσε ιδιαίτερη-
για ακόμη μία φορά- έμφα-
ση στην μεγάλη αδικία που
υφίσταται η Στερεά Ελλά-
δα, χαρακτηρισμένη ως μία
«υπό μετάβαση» Περιφέ-
ρεια. Τόνισε δε την αναγκαι-
ότητα αύξησης των χρημα-
τοδοτήσεων, προκειμένου
να ενισχυθούν οι αναπτυ-
ξιακές και κοινωνικές πο-
λιτικές, και ταυτόχρονα η
επιχειρηματικότητα και τα
έργα υποδομής. Επιπρόσθε-
τα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην πολύ υψηλή απορρο-
φητικότητα του ΠΕΠ Στερε-
άς Ελλάδας 2007-2013, που
αγγίζει το 105%.
Κατά την επίσκεψή τους
στις Θερμοπύλες, ο κ. Μπα-
κογιάννης έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Να καλω-
σορίσουμε την Επίτροπο
στην Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας. Είναι μεγάλη
χαρά και τιμή για εμάς να
μας επισκέπτεται σήμερα.
Είναι δε μία επίσκεψη υψη-
λού συμβολισμού, διότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
ίδια η Επίτροπος δείχνουν
το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
αλλά και την ευαισθησία
τους στη χώρα μας, σε αυτή
τη δύσκολη περίοδο που δι-
ανύουμε. Είχαμε την ευκαι-
ρία να την ενημερώσουμε
για την πορεία του χρημα-
τοδοτικού προγράμματος της Περιφέρειας και για τα
πολύ υψηλά ποσοστά απορ-
ροφητικότητας που αυτό παρουσιάζει στο κλείσι-
μό του και εν όψει του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020. Βέβαια,
έθεσα και το μεγάλο ζήτημα
που μας απασχολεί, αφού
όπως ξέρετε, η Περιφέρειά
μας έχει χαρακτηριστεί ως
Περιφέρεια “υπό μετάβαση”,
με ότι αυτό συνεπάγεται για
εμάς. Να κλείσω λέγοντας
ότι είναι πολύ σημαντικό
για εμάς να αισθανόμαστε
ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
είναι στο πλευρό μας. Εν-
δεχομένως, να είναι παρά-
δοξο, αλλά εμείς αισθανό-
μαστε ότι έχουμε στενότερη
συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, απ’ ότι με
το ίδιο το κεντρικό κρά-
τος στην Αθήνα. Και πάλι κ.
Επίτροπε σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ για το προσωπι-
κό σας ενδιαφέρον για την
Περιφέρειά μας αλλά και
για την Ελλάδα»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ