ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11202018

Δευ, 19 Νοε 2018 10pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ - Στη βουλή τα προβλήματα των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ - Στη βουλή τα προβλήματα των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού

Πρόσληψη προσωπικού από τις…906(!) θέσεις μόνιμου προσωπικού που προκηρύχθηκαν πανελλαδικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο υγείας, ως απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Μαρίνου, βουλευτής του ΚΚΕ στην Εύβοια, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Νομού. «Ούτε καν σταγόνα στον ωκεανό» ήταν η ανταπάντηση του Γ. Μαρίνου αφού όπως υπογράμμισε, μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι θέσεις εργασίας κατά 5.200 άτομα…

«Καμία ανοχή» δεν πρέ-
πει να υπάρξει στην πολι-
τική που εφαρμόζεται στον
τομέα της υγείας, τόνισε ο
Γιώργος Μαρίνος στη δική
του τοποθέτηση κατά τη
διάρκεια της συζήτησης
της ερώτησης, που κατέθε-
σε για τα προβλήματα στο
χώρο της υγείας στην Εύ-
βοια. Ο βουλευτής, περιέ-
γραψε τη δραματική κατά-
σταση που έχουν περιέλθει
τα Νοσοκομεία και τα Κέ-
ντρα Υγείας του Νομού και
αναφέρθηκε στις μεγάλες
ελλείψεις προσωπικού. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι στους
γιατρούς είναι κενό το 45%
με 50%, ακόμα και αυτών
των οργανικών θέσεων οι
οποίες υπολείπονται κατά
πολύ των πραγματικών
αναγκών. Ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, Ανδρέ-
ας Ξανθός, ανακοίνωσε ότι
στις μονάδες Υγείας της Εύ-
βοιας, θα προσληφθεί προ-
σωπικό από τις 906 θέσεις
μόνιμου προσωπικού που
προκηρύχθηκαν πανελλα-
δικά. Υποστήριξε, επίσης,
ότι τα προηγούμενα χρόνια
υπήρξε ένα συνειδητό σχέ-
διο αποδιοργάνωσης του
δημόσιου συστήματος Υγεί-
ας και η σημερινή κυβέρ-
νηση προσπαθεί να σταθε-
ροποιήσει «στοιχειωδώς»
την κατάσταση. Ο Γ. Μα-
ρίνος του ανταπάντησε ότι
με ευχές και με συνθήματα
δεν λύνονται τα προβλή-
ματα, προσθέτοντας ότι η
αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων δεν είναι θέμα χρο-
νοδιαγράμματος αλλά προ-
σανατολισμού. Υπενθύμισε στον υπουργό ότι η κυβέρ-
νηση διατηρεί το μνημόνιο
και όλους τους αντιλαϊκούς
εφαρμοστικούς νόμους,
υπερασπίζεται τη στρατη-
γική της ΕΕ, ακολουθεί τη
λογική των ανταγωνιστι-
κών και βιώσιμων μονά-
δων Υγείας, που σημαίνει
νοσοκομεία επιχειρήσεις
και ασθενείς πελάτες. Σχο-
λιάζοντας τη διακήρυξη του
υπουργού για 900 προσλή-
ψεις, είπε χαρακτηριστικά
ότι δεν είναι ούτε καν στα-
γόνα στον Ωκεανό, αφού
μόνο τα τελευταία τρία
χρόνια έχουν μειωθεί οι θέ-
σεις εργασίας κατά 5.200
άτομα.
Ο Γιώργος Μαρίνος επίσεις
χαιρέτισε τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις των εργαζο-
μένων στην Υγεία. Όπως
είπε, όλες οι δυνάμεις μέσα
στο εργατικό - λαϊκό κίνημα
και στους υγειονομικούς,
θα πρέπει να διεκδικήσουν
αποκλειστικά δημόσιο και
δωρεάν σύστημα υγείας
και πρόνοιας, με πρόληψη,
με πρωτοβάθμια φροντί-
δα Υγείας, με αναβάθμιση
των υπηρεσιών στα Νοσο-
κομεία, με κρατική χρημα-
τοδότηση και με κάλυψη
όλων των ελλείψεων, καθώς
και να σταματήσουν τα χα-
ράτσια που ακόμα πληρώ-
νει ο λαός. Ανέδειξε τέλος
τις πολύ μεγάλες ευθύνες
της προηγούμενης συγκυ-
βέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
για την κατάσταση που επι-
κρατεί στον χώρο της Υγεί-
ας, επισήμανε ότι η σημερι-
νή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ακολουθεί τον ίδιο
ακριβώς δρόμο της εμπο-
ρευματοποίησης της Υγεί-
ας, της υποχρηματοδότη- σης και της εφαρμογής της
στρατηγικής της ΕΕ.
Οι εφημερίες
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα
με ανακοίνωση της Ένω-
σης Νοσοκομειακών Ια-
τρών Νομού Εύβοιας, μέχρι
τις 27 Μαΐου θα έχουν πλη-
ρωθεί οι εφημερίες των για-
τρών των Νοσοκομείων της
Εύβοιας για το τρίμηνο Ια-
νουάριου-Μάρτιου 2015. Ο
Πρόεδρος της Ένωσης βε-
Εύβοια
βαίωσε, ότι από το γραφείο
μισθοδοσίας τον πληροφό-
ρησαν, ότι όντως έχουν έρ-
θει τα χρήματα των εφημε-
ριών για το 3μηνο Ιαν-Μαρ
2015 και θα πληρωθούν
κανονικά στις 27 Μαΐ-
ου χάρη στις συντονισμέ-
νες ενέργειες των υπαλλή-
λων της μισθοδοσίας των
Νοσοκομείων και της ΕΙΝ-
ΝΕΥΒ. Σημειωτέον ότι μέ-
χρι και σήμερα η ΕΑΠ, εί-
ναι ανοικτή για ανάρτηση
των ενταλμάτων για όσα
Νοσοκομεία έχουν προλά-
βει να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία ενταλματοποί-
ησης. «Δυστυχώς, ανά το
πανελλήνιο, δεν είναι πολ-
λά τα Νοσοκομεία αυτά και
αυτό οφείλεται εν πολλοίς
και στη δυσλειτουργία των
συλλογικών μας οργάνων
(Ενώσεων και 3μελών επι-
τροπών). Επίσης παραμέ-
νει σε εμπλοκή το θέμα των
εφημεριών των ΚΥ και πι-
έζουμε για να βρεθεί τά-
χιστα λύση. Η Εύβοια έχει
την τιμή να βρίσκεται στην
προμετωπίδα και δεν θα
έχουμε κανένα πρόβλημα
με την αποπληρωμή των
εφημεριών χάρις στην άψο-
γη συνεργασία με τις διοι-
κητικές υπηρεσίες των Νο-
σοκομείων μας» τόνισε ο
Πρόεδρος κ. Σώτος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ