Και επεμβάσεις οφθαλμού στο Νοσοκομείο της Κύμης

Την περασμένη Παρασκευή 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του Γενικού Νοσοκομείου ΚΥ Κύμης, Οφθαλμολογικά χειρουργεία, τα οποία και στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία.

 Το νοσοκομείο Κύμης ενισχύει την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, αποφορτίζει τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή, πέραν ακόμα και από αυτή της υγειονομικής του ευθύνης.
Οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής θα μπορούν να επισκέπτονται κατόπιν ραντεβού το οφθαλμολογικό ιατρείο και αν κριθεί απαραίτητο να χειρουργούνται στο Νοσοκομείο της πόλης τους από το εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό του ΓΝ-ΚΥ Κύμης.