Παράταση για το "Βοήθεια στο Σπίτι"

Με απόφαση του Δημάρχου Λευτέρη Ραβιόλου γίνεται παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του Δήμου Καρύστου καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, από τη λήξη τους μέχρι 30.9.2020.