Κινητικότητα για το τι θα γίνει το ΤΕΙ Χαλκίδας

Tην περασμένη εβδομάδα, οι Βουλευτές Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ακριώτης και Τάσος Πρατσόλης παρευρέθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους Βουλευτές Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, προκειμένου να συζητηθούν η νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και η πρόταση «Εύριπος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το κείμενο της πρότασης για τη νέα δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο αποτέλεσε το προϊόν εκτεταμένης επεξεργασίας από την αρμόδια Επιτροπή, στην οποία μετείχαν Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις των τριών Ιδρυμάτων μαζί και με έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου, έχει ήδη δοθεί σε δημόσια συζήτηση.
Στη δημοσιότητα προς πληρέστερη και συνολικότερη ενημέρωση έχει, επίσης, δοθεί το κείμενο της πρότασης «Εύριπος», το οποίο αποτελεί το προϊόν διεξοδικής μελέτης, η οποία έλαβε υπόψη της μεταξύ άλλων τόσο αντίστοιχα διεθνή παραδείγματα, όσο και τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των Π.Ε. Ευβοίας –Βοιωτίας.
Το σχέδιο ανάπτυξης του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ, στις ως άνω περιφερειακές ενότητες, εντάσσεται στους ευρύτερους στόχους και αποστολή του Πανεπιστημίου, παράλληλα ευθυγραμμίζεται με το συνολικό στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού.
Το προσεχές χρονικό διάστημα οι Βουλευτές Εύβοιας θα διοργανώσουν συνάντηση, προκειμένου να παρουσιαστεί και να συζητηθεί αναλυτικότερα η πρόταση «Εύριπος».
Επιπλέον στις παραπάνω προτάσεις έρχεται να προστεθεί και η πρόταση της ΠΕΔ η οποία προβλέπει τη μετατροπή του ΤΕΙ Στερεάς σε Πανεπιστήμιο.