Μελέτες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αφορούν το λιμάνι Ερέτριας και τη μονάδα λυμάτων Αλιβερίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Αίθουσα Συνεδριάσεων, έχει οριστεί για την Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν σοβαρά θέματα αρκετά μάλιστα αφορούν την Εύβοια όπως:
-  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ
- Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)Αλιβερίου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου Ν.Ευβοίας .
Εισηγητής και στα δυο θέματα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.