ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Καθοριστική η απόφαση του Δικαστηρίου που απέδωσε στο Δημόσιο το εργοστάσιο Λάρυμνας - Επενδυτές από Ρωσία και Ισραήλ

Επιταχύνεται πλέον η διαδικασία πώλησης της ΛΑΡΚΟ, μετά από δικαστική απόφαση που αποδίδει οριστικά στο Δημόσιο το εργοστάσιο της Λάρυμνας. 
Η απόφαση αυτή δρομολογεί πλέον τις έτοιμες από καιρό εξελίξεις για τη διενέργεια δύο παράλληλων διαγωνισμών, για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ.

Πιο αναλυτικά: Η διαμάχη μεταξύ της εταιρείας που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και του Δημοσίου ολοκληρώθηκε και με απόφασή της απεφάνθη ότι το εργοστάσιο της Λάρυμνας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού Δημοσίου.
Αυτή η απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το μοντέλο ιδιωτικοποίησης μέσω των δύο παράλληλων διαγωνισμών, που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014. Το σχέδιο προέβλεπε τη διενέργεια ενός διαγωνισμού από το ελληνικό Δημόσιο για τη μακροχρόνια παραχώρηση του εργοστασίου της Λάρυμνας και έναν παράλληλο διαγωνισμό από τη ΛΑΡΚΟ για την πώληση των ιδιόκτητων μεταλλείων Καστοριάς και Ευβοίας, ώστε να καταλήξουν και τα δύο σε έναν επενδυτή και να διασφαλιστεί έτσι η συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ.
Η έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου από την Ε.Ε. το 2014 συνοδεύτηκε και με απόφαση απαλλαγής της νέας εταιρικής οντότητας που θα αναλάβει τη μεταλλευτική δραστηριότητα από τις κρατικές ενισχύσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ.
Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, θα διεξαχθεί από τον ειδικό διαχειριστή εντός 15 ημερών από την απόφαση της διαιτησίας και θα προχωρήσει με τάχιστες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ που δεν κατέστη δυνατόν να πουληθούν, θα διατεθούν ως σύνολο ή τμηματικά με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός δώδεκα μηνών από τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.
Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ που δρομολογήθηκε από τις αρχές του έτους αποτελεί μονόδρομο για τη διάσωση της δραστηριότητάς της, αφού η κατάσταση της εταιρείας δεν επιδέχεται εξυγίανση. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΛΑΡΚΟ ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 364 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, 20 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, 30 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς, 70 εκατ. στην παλαιά ΛΑΡΚΟ και τα υπόλοιπα σε προμηθευτές. Το εγχείρημα συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ μέσω ενός νέου επενδυτικού σχήματος στο οποίο θα περιέλθουν στοιχεία ενεργητικού θα κριθεί από την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αρμόδιες πηγές επιβεβαιώνουν, πάντως, το ενδιαφέρον επενδυτών από την Ρωσία και το Ισραήλ.