Δέκα προσλήψεις στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα  ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου.

Οι προσλήψεις αφορούν δέκα εργάτες καθαριότητας ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών.
Αφορούν την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, της έναρξης της εαρινής περιόδου ( κλαδέματα ,αποψιλώσεις κήπων κ.λ.π) και ενόψει των εορτών του Πάσχα, καθώς και τις ανάγκες της θερινής περιόδου που ακολουθεί.