Νέο κάλεσμα του Δήμου Κύμης ρύθμισης οφειλών

Διαπιστώνεται απροθυμία ακόμη και από όσους μπορούν να εξοφλήσουν 

Συνεχίζεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από τον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. ενημερώνει και πάλι τους δημότες – οφειλέτες της ότι με την υπ. αριθμ. 73/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προβεί σε ρύθμιση – διακανονισμό των οφειλών. 
Είναι μία ρύθμιση που αφορά όλους τους οφειλέτες ανάλογα με το ύψος της οφειλής ως ακολούθως :

-οφειλές από 40 έως 200 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 10 δόσεις.
-οφειλές από 201 έως 500 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 24 δόσεις
-οφειλές από 501 έως 1000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 36 δόσεις
-οφειλές από 1001 έως και 3000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ και εξόφληση έως και 48 δόσεις
-οφειλές από 3001 έως και 10000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50 ευρώ και εξόφληση σε 60 δόσεις
- οφειλές από 10.001 και άνω ελάχιστη μηνιαία καταβολή 150 ευρώ και εξόφληση σε 72 δόσεις.
- Στους επαγγελματίες επιβάλλεται προκαταβολή 10% της οφειλης για την ενταξή τους στη ρύθμιση.
- Οι πολίες που επιθυμουν να ενταχθούν στη ρύθμιση μπορολυν να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΕΥΑΚΑ και στις Δ.Ε. έως και την 31-08-2019
Η ρύθμιση παραμένει σε ισχύ εφόσον καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις .
- Στη περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς(3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση της οφειλής καταργείται και επιβαρύνεται με το εναπομείναν ποσό οφειλής προσαυξημένο με τόκους υπερημερίας 1%.
-Όσοι οφειλέτες δεν ενταχθούν στη ρύθμιση , καθώς και όσοι δεν τηρήσουν τη ρύθμιση, θα γίνεται άμεση διακοπή της παροχής , με ταυτόχρονη επιβολή τόκων 1/% μηνιαίως επί της οφειλής.
Επίσης όσοι έχουν τρεις συνεχόμενες οφειλές ανεξόφλητες θα γίνεται διακοπή της παροχής χωρίς ειδοποίηση.
Είναι μία ρύθμιση που αφορά όλους τους οφειλέτες ανάλογα με το ύψος της οφειλής .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισε μέχρι σήμερα τους οφειλέτες με μεγάλη κατανόηση, προσδοκώντας ότι και εκείνοι από την πλευρά τους θα ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους . Όπως φαίνεται όμως κάποιοι το έχουν εκλάβει ως δικαίωμα να μην πληρώνουν τις οφειλές τους.
Επειδή για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. το μοναδικό έσοδο που έχει προέρχεται από την είσπραξη των λογαριασμών, εφόσον αυτοί δεν εισπράττονται έχει πρόβλημα λειτουργίας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα πρέπει να πάρει ένα οριστικό τέλος . Δεν μπορεί να είναι «κορόιδα» αυτοί που πληρώνουν τους λογαριασμούς και άλλοι « έξυπνοι» που αποφεύγουν την πληρωμή τους.
Για όσους δεν προβούν σε ρύθμιση ή δε διατηρήσουν το διακανονισμό θα γίνονται άμεσες διακοπές νερού. Αυτό θα αφορά όλους και χωρίς καμία εξαίρεση. Για λόγους αρχής δίνοντας και ένα μήνυμα προς την τοπική κοινωνία , θα ελεγχθούν πρώτα όσοι έχουν σχέση με το Δήμo και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. (αιρετοί , υπάλληλοι, προμηθευτές ).