Ξεκίνησε η κατασκευή του Σ.Μ.Α Κύμης

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Κύμης

To έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό, 2.235.000 ευρω, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή του Σ.Μ.Α. Κύμης, του Σ.Μ.Α. - Σ.Μ.Α.Υ. Αλιβερίου (σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών) των οδών πρόσβασης στους σταθμούς μεταφόρωσης και την προμήθεια εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Με την κατασκευή αυτών των έργων ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου, αποκτά τις πρώτες  εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων καθώς είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υποδομή για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και με τη λειτουργία τους αναμένεται να πετύχει τη μείωση του κόστους μεταφοράς στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους.
Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου με τη σημερινή δημοτική αρχή κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια για να δρομολογήσει και να φτάσει στην κατασκευή των συγκεκριμένων έργων προχωρώντας δυο φορές σε αδειοδότηση, ενώ διεκδίκησε και πέτυχε την αλλαγή του νόμου για τη χωροθέτηση των Σ.Μ.Α. σε δασικές εκτάσεις.
Με τον τρόπο αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του δήμου οδηγείται σε λύση, αναβαθμίζοντας την περιοχή σε επίπεδο υποδομών, πολιτισμικού δείκτη και προστασίας του περιβάλλοντος.
Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, όπως η ίδια αναφέρει, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η προσπάθεια για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων διεκδικώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων όπως είναι τα πράσινα σημεία, η οικιακή κομποστοποίηση κ.α.