Αναπλάσεις στο κέντρο του Αλιβερίου

Ολοκληρώθηκαν από τη δημοτική αρχή τα έργα ανάπλασης του κέντρου Αλιβερίου, με το τελευταίο τμήμα από την πλατεία ταξί μέχρι το άγαλμα του λιγνιτωρύχου.

Το έργο ξεκίνησε πριν τις εκλογές και κατασκευάστηκε τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων του κέντρου και περιελάμβανε δημιουργία νέων πεζοδρομίων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δενδροφυτεύσεις.

Το τμήμα που είχε απομείνει έγινε προσπάθεια να ολοκληρωθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και πράγματι μπόρεσε  να παραδοθεί σε χρήση.